အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့်အမြတ်ဝေစုပေးမည့်မူဝါဒ

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့်အမြတ်ဝေစုပေးမည့်မူဝါဒ

အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိမည် ဖြစ် သည်။ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်နှင့်အထက် ရှယ်ယာရှင်များ ဒါရိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိ ပါသည်။ ထို့အတူ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေ ပေးမည့် မူဝါဒမှာ တစ်နှစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှ ရရှိသော ဝင်ငွေ နှင့် ကုန်ကျသည့် စုစုပေါင်းစရိတ် ခြားနားခြင်းမှ စုစုပေါင်းအမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက ဝင်ငွေမှာ ဘတ်(စ်)ကားလက်မှတ်ရောင်းရသည့် အခကြေး ငွေသာ ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးစရိတ်တွင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရေးစရိတ်များ၊ လောင်စာစရိတ် ငှားခများ၊ ဝန်ဆောင်စရိတ်များ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း အမြတ်အနက် နိုင်ငံတော်သို့ ကျသင့်သောအခွန်အခပေးဆောင်ပြီး အသားတင်အမြတ် ကို ရှယ်ယာရှင်များအား အချိုးကျ ပြန်လည်ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ပထမ (၁) နှစ် (၂) နှစ် အတွင်း အမြတ်ရရှိရေး မမျှော်လင့်စေလိုပါ။ အကြောင်းမှာ အများနှင့်ဆိုင်သောသွားလာမှု လုပ်ငန်းဖြစ်၍ လုပ်ငန်း အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစရိတ်များ (မော်တော်ကားသစ်များဝယ်ယူခြင်း၊ ရုံးများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ICT အခြေပြု ကွန်ယက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ယာဥ္ရပ္နားစခန်းများနှင့် workshops တည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အသုံးများ သော်လည်း ဝင်လာမည့်ငွေကြေးမှာ ဘတ်(စ်)ကားစီးခ သာဖြစ်ပါသည်။ ပထမပိုင်းတွင် လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့် ဘတ်(စ်)ကားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်၍ ခရီး သွားပြည်သူတို့၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့် အားပေးမှုရမှသာ အောင်မြင် မှုကို မျှော်လင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကားသစ်များဖြစ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်း၊ သက်တောင့် သက်သာရှိခြင်း၊ အချိန်သက်သာခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူတို့အားထားရမည့်အမြန် ဘတ်(စ်)ကားစနစ်ဖြစ်၍ အများ ပြည်သူ တို့၏ လူမှုကောင်းစားရေး (social walfare) မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင် လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်အတွက် မျှော်ကိုး၍သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါသည်။ တတိယနှစ်လောက်တွင် အမြတ်ရရှိရန် မျှော်မှန်း ပါသည်။ အမြတ်ဝေစုပေးမည့် အစီအစဉ်တွင် ရရှိသောအသားတင်အမြတ်ကို ရှယ်ယာရှင်များသို့ ပြန်လည်ခွဲ ဝေပေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း ပိုမိုချဲ့ထွင်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးပွားရေးတို့အတွက် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အစီအစဉ် များထားရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အပိုင်းမှ ထည့်ဝင်သည့် ရင်းနှီးငွေများအတွက် ရရှိသော အမြတ်ဝေစု၏ (၅၀%) ကို ပြန်လည်ရင်းနှီးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကနဦးတည်ထောင်မှုများနှင့် ပြည်သူတို့၏ ထည့်ဝင်အရင်းအနှီးအတွက် အမြတ်ဝေစုမှ မည်မျှပြန်လည် ရင်းနှီးမည်ကို နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံတွင် အစုရှယ်ယာဝင်များအားလုံး၏ သဘောတူညီ ချက်ရမှသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။