အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ အဓိကလမ်းမကြီး (၂) ခုဖြစ်သည့် ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းတို့တွင်အမြန်စနစ်ဖြင့် ဘတ်(စ်)ကားပြေးဆွဲခြင်းပင် ဖြစ်သည်။