သုသေသန၊ နည်းပညာနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

သုတေသန၊ နည်းပညာနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ဤကော်မတီအနေဖြင့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ရှင်သန်တိုးတက်စေရေးအတွက် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေမှု ပေါ်အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုများ၊ လိုအပ်ချက်များ ဘက်စုံသုံးသပ်လေ့လာရမည်ဖြစ်သလို လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် ဘတ်(စ်)ကား များ ရေရှည်တည်တံ့သုံးစွဲနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းမှုများ၊ ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှု ပုံစံ စစ်ဆေးခြင်း၊ နေ့စဉ်ဆေးကြောခြင်း၊ မဂ္ဂင်းနစ် များအား စွမ်းရည်ပြည့်ဝစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များ ယဉ်အမျိုးအစား (Brand) အလိုက်နှင့်ယဉ်တစ်စီးချင်းအလိုက် မှတ်တမ်းများ ထားရှိကာ ထိန်းသိမ်းခြင်းစသည်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သလို ဒါရိုက်တာဘုတ် အဖွဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။